Đại học kinh tế quốc dân

Text Box: Trường ĐH Kinh tế quốc dân tuyển sinh khối A
Ngày thi: 04-05/07/2002
Địa điểm thi: Hà Nội và Vinh
Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2002: 3200

 Bảng số liệu tham khảo

Kinh tế quốc dân

Chỉ tiêu

Số đăng kí

Số dự thi

Tỉ lệ

1996

2000

16426

12924

1/8

19997

3000

19889

15977

1/7

1998

3500

27337

21634

1/8

1999

3000

30940

23503

1/10

2000

2800

27753

21397

1/10

2001

3000

27236

20555

1/10

 Điểm chuẩn vào trường khu vực 3:

-         Năm 2000: 22 điểm

-         Năm 2001: 21 điểm.

Số lượng thí sinh dự thi ngày càng đông, nhưng chỉ tiêu lại không tăng mà điểm chuẩn vào trường lại khá cao so với một số trường ĐH khác, trung bình mỗi môn phải trên 7 điểm mới có khả năng được vào trường. Do đó, những học sinh khá và giỏi mới có khả năng đỗ vào trường.

Tên
MK
Đăng ký | Quên MK
Site 1:
Ket qua diem tuyen sinh 2002
Site 2:

 
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636