Trường ĐH Kinh tế TP. HCM

Text Box: Trường ĐH Kinh tế TP HCM tuyển sinh khối A
Ngày thi: 04-05/07/2002
Địa điểm thi: Tp Hồ Chí Minh và Cần Thơ- Vĩnh Long
Thời gian học: 4 năm
Chỉ tiêu đào tạo dự kiến năm 2002: 4300

            Bảng tham khảo số liệu

ĐH Kinh tế TP HCM

Chỉ tiêu

Số đăng kí

Số dự thi

Tỉ lệ

1999

4200

53065

42422

1/13

2000

3800

53845

44371

1/14

2001

3900

 

 

 

 Điểm chuẩn vào trường KV3:

 

1999

2000

2001

Kinh tế

14

17,5

15

Quản trị kinh doanh

13,5

17

16

Tài chính tiền tệ- tín dụng

14,5

18,5

16,5

Kế toán- kiểm toán

14,5

19

17,5

Thống kê- kinh tế chính trị

15

16,5

14

Toán kinh tế

15

16

20

Tin học quản trị

15

23

20

Tên
MK
Đăng ký | Quên MK
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636