Học viện Ngân hàng

Text Box: Học viện Ngân hàng tuyển sinh khối A và D
Ngày thi: khối A: 04-05/07/2002; khối D: 09-10/07/2002
Địa điểm thi: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến 2002: 1600 (trong đó có 500 chỉ tiêu cao đẳng)

 Các thí sinh từ Thừa Thiên Huế trở ra thi tại cơ sở 1, thí sinh từ Đà Nẵng trở vào thi tại cơ sở 2.

Chỉ tiêu năm 2002 ở phía Bắc là 600 ĐH và 300 CĐ, phía Nam là 500 ĐH và 200 CĐ.

 Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Ngân hàng (phía Bắc) các năm trước

Năm

Chỉ tiêu đào tạo

Số đăng kí dự thi

Số thí sinh thi

Tỉ lệ

1998

600

9768

7330

1/16.2

1999

1000

25509

18385

1/25.5

2000

1100

24994

18149

1/22.7

2001

1100

20700

14700

1/18.8

 Điểm chuẩn

-          Khối A: 20,5 đ

-          Khối D: 17,5 điểm

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Ngân hàng TP Hồ Chí Minh các năm trước

 

Năm

Chỉ tiêu đào tạo

Số đăng kí dự thi

Số thí sinh thi

Tỉ lệ

1998

800

9768

7330

1/11,1

1999

1000

25509

18385

1/17,4

2000

1100

24994

18149

1/15,3

2001

500

6745

5379

1/13,5

 Điểm chuẩn:

-          Khối A: 22 đ

-          Khối D: 18,5 đ

Học viện Ngân hàng lấy điểm chuẩn theo trường. Đề thi của Học viện Ngân hàng năm 2001 chính là đề của trường ĐH Khoa học tự nhiên. Tỉ lệ học sinh thi vào Học viện Ngân hàng tương đối đông, điểm chuẩn lại cao.  

Tên
MK
Đăng ký | Quên MK
Site 1:
Ket qua diem tuyen sinh 2002
Site 2:

 
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636