Trường ĐH Sư phạm Hải Phòng

Text Box: Trường ĐH Sư phạm Hải Phòng tuyển sinh khối A, B, C, D
Ngày thi: - Khối A: 04-05/07/2002
-         Khối B, C, D: 09-10/07/2002
Địa điểm thi: Hải Phòng
Thời gian đào tạo: 4 năm
 
  Bảng tham khảo số liệu tuyển sinh các năm trước

Năm

Chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ CQ

Số lượt người đăng kí dự thi

Số người dự thi

Tỉ lệ

2000

235

21242

1760

1/90

Tên
MK
Đăng ký | Quên MK
Site 1:
Ket qua diem tuyen sinh 2002
Site 2:

 
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636