Đại học sư phạm Hà Nội II

Text Box: Đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh khối A, B, C, D
Ngày thi: - Khối A: 04-05/07/2002
-         Khối B, C, D: 09-10/07/2002
Địa điểm thi: Thị trấn Xuân Hoà - Vĩnh Phúc
Chỉ tiêu đào tạo dự kiến năm 2002: 1000

Bảng tham khảo số liệu tuyển sinh các năm trước

Năm

Chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ CQ

Số lượt người đăng kí dự thi

Số người dự thi

Tỉ lệ

1996

840

7996

6150

1/9

1997

800

19744

15870

1/25

1998

1000

27264

21233

1/27

1999

1000

33707

25584

1/34

2000

1000

31247

24858

1/31

2001

1000

32500

 

1/32

 
Tên
MK
Đăng ký | Quên MK
Site 1:
Ket qua diem tuyen sinh 2002
Site 2:

 
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636