Trường ĐH Sư phạm Vinh

Bảng tham khảo số liệu tuyển sinh từ các năm trước

Năm

Chỉ tiêu đào tạo

Số đăng kí dự thi

Số thí sinh dự thi

Tỉ lệ

1997

1300

22843

17337

1/17.6

1998

1300

29903

23020

1/23

1999

1800

35568

27627

1/19.7

2000

1700

29020

22430

1/17

2001

1700

34000

3121

1/19

 
Tên
MK
Đăng ký | Quên MK
Site 1:
Ket qua diem tuyen sinh 2002
Site 2:

 
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636