Đại học Y Hà Nội

Text Box: Đại học Y Hà Nội tuyển sinh khối B
Ngày thi: 09- 10/07
Địa điểm thi: Hà Nội
Các ngành đào tạo cơ bản:
-         Đào tạo bác sĩ đa khoa
-         Răng- Hàm- Mặt
-         Đào tạo bác sĩ y học cổ truyền
-         Điều dưỡng
-         Y tế công cộng
-         Kĩ thuật y học

Tên
MK
Đăng ký | Quên MK
Site 1:
Ket qua diem tuyen sinh 2002
Site 2:

 
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636