PHƯƠNG PHÁP THÁO MỒ HÔI

 

Một sinh viên y khoa thi vấn đáp. Giáo sư hỏi:

 

-          Anh hãy trình bày phương pháp làm cho người bệnh tháo mồ hôi?

-          Tôi sẽ cho bệnh nhân dùng các chất nóng như trà nóng ...

-          Nếu các thứ đó không công hiệu?

-          Tôi sẽ dùng dầu xoa cho ngửi Êphin

-          Nếu vẫn không được?

-          Tôi sẽ dùng các dụng cụ thuỷ ngân

-          Nếu vẫn không công hiệu

-          Tôi sẽ dùng thuốc như saphanran, xaxapêren.

-          Nếu tất cả các phương pháp tren của anh đều không công hiệu?

-          Anh sinh viên rút khăn lau mồ hôi đang túa ra trên mặt trả lời:

-          Tôi sẽ đưa bệnh nhân đến thi vấn đáp với giáo sư.

 


Các tin khác
 CON ĐÃ KHÔNG LÀM MỘT ĐIỀU GÌ ĐẤY  (23/12/02)
 CHÚC LÊN ĐƯỜNG MAY MẮN  (23/12/02)
 CON VẸT  (23/12/02)
 PHƯƠNG PHÁP THÁO MỒ HÔI  (17/12/02)
 BÌNH THƠ  (17/12/02)
 KẺ THÙ CỦA MÊ TÍN  (17/12/02)
 VIÊN ĐẠN MẤT TÍCH  (17/12/02)
 “VI”  (17/12/02)
 TÁC DỤNG NGƯỢC  (17/12/02)
 NGUYÊN NHÂN  (17/12/02)
1
Sản phẩm được hợp tác giữa VASC & TMC, liên hệ: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong - 18 Nguyễn Chí Thanh, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636