CON ĐÃ KHÔNG LÀM MỘT ĐIỀU GÌ ĐẤY

 Mẹ: Tại sao con khóc, Jim?

Jim: Thầy ... giáo không cho con về sau khi tan học vì con đã không làm một điều gì đấy...

Mẹ: Điều gì mà con đã không làm hả?

Jim: Con ...không thuộc bài ạ.

 


Các tin khác
 CON ĐÃ KHÔNG LÀM MỘT ĐIỀU GÌ ĐẤY  (23/12/02)
 CHÚC LÊN ĐƯỜNG MAY MẮN  (23/12/02)
 CON VẸT  (23/12/02)
 PHƯƠNG PHÁP THÁO MỒ HÔI  (17/12/02)
 BÌNH THƠ  (17/12/02)
 KẺ THÙ CỦA MÊ TÍN  (17/12/02)
 VIÊN ĐẠN MẤT TÍCH  (17/12/02)
 “VI”  (17/12/02)
 TÁC DỤNG NGƯỢC  (17/12/02)
 NGUYÊN NHÂN  (17/12/02)
1
Sản phẩm được hợp tác giữa VASC & TMC, liên hệ: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong - 18 Nguyễn Chí Thanh, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636