TÁC DỤNG NGƯỢC

 Một bà béo đến tìm bác sĩ chuyên khoa và xin tư vấn để được giảm kí thật nhanh. Bác sĩ đề nghị bà chơi thể thao và khuyên bà nên cưỡi ngựa.

 Sau một tuần, bà ta đến, bác sĩ hỏi:

-          Sao? Có tác dụng gì không?

-          Có, con ngựa của tôi gầy đi hai kí!

-          !!!


Các tin khác
 CON ĐÃ KHÔNG LÀM MỘT ĐIỀU GÌ ĐẤY  (23/12/02)
 CHÚC LÊN ĐƯỜNG MAY MẮN  (23/12/02)
 CON VẸT  (23/12/02)
 PHƯƠNG PHÁP THÁO MỒ HÔI  (17/12/02)
 “VI”  (17/12/02)
 VIÊN ĐẠN MẤT TÍCH  (17/12/02)
 KẺ THÙ CỦA MÊ TÍN  (17/12/02)
 BÌNH THƠ  (17/12/02)
 TÁC DỤNG NGƯỢC  (17/12/02)
 NGUYÊN NHÂN  (17/12/02)
1
Sản phẩm được hợp tác giữa VASC & TMC, liên hệ: e-School Webmaster.
99 Trieu Viet Vuong - 18 Nguyễn Chí Thanh, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636