Tag Archives: chọn ngành du học

Chăm sóc sức khỏe – ngành thời thượng

Sinh viên lĩnh vực khoa học sức khỏe của University of South Australia. Ảnh: UNISA

Nhu cầu việc làm ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang có xu hướng tăng ở nhiều nước với mức lương cao Trong khi xu hướng chọn ngành du học của đa số học sinh Việt Nam là tài chính, quản lý kinh doanh, marketing… thì cử nhân điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe