Chỉ tại cái cổ

-         Mấy lần kiểm tra trước cậu làm bài tốt thế, tại sao lần này lại bị điểm kém như vậy?

-         Chỉ tại cái cổ của tớ.

-         Tại sao?

-         Hôm qua mình bị sái cổ, không thể quay xuống nhìn được!

 

Lẩm cẩm

      Cả bọn kéo nhau đến nhà Hùng chơi. Đang vui vẻ thì chuông điện thoại reo. Hùng vào nhấc máy. Lát sau đi ra lắc đầu, nhăn mặt:

-         Trời ơi cái thằng Tùng ngu không tưởng được! Tao vừa mới đọc số điện thoại của tao cho nó hồi sáng, vậy mà giờ nó quên béng, phải gọi điện lại hỏi tao. Có cái số điện thoại mà không nhớ nổi!

 

Say

Ngày Tết, một nam tử được bạn mời bia. Tên này nói: “Tao từ trước tới giờ chưa biết say là gì”. Vậy nên tên kia thán phục lắm và rất yên tâm. Nhưng đến lúc về tên kia phải gò lưng, cong cổ, sái tay mới lôi hắn về được. Tức quá làu nhàu:

-         Vậy mà cũng nói là không biết say là gì

 Tên này nghe vậy liền ngóc đầu dậy cố lè nhè:

-         Thì…tao…đã uống lần nào…đâu…mà…biết say là..gì!

Chùm chuyện 1
Chùm chuyện 2
Chùm chuyện 3
Chùm chuyện 4
Chùm chuyện 5
Chùm chuyện 6
Chùm chuyện 7
Chùm chuyện 8
Chùm chuyện 9
Chùm chuyện 10
Chùm chuyện 11
Chùm chuyện 12
Chùm chuyện 13
Chùm chuyện 14
Chùm chuyện 15
Chùm chuyện 16
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636