Riêng phân tao..

      -          Hùng ơi! Đi đánh bóng bàn không?

-          ồ, đi th́ đi, nhưng nếu tao chấp mày 7 điểm, th́ riêng phân tao mày không thể ăn được...

-          Láo! Sao tao lại không ăn được! Đi! Đi luôn ! Xem tao có ăn được không!!!

 

Liên hệ

 Thầy giáo hỏi:

-          Cho thầy một ví dụ về từ láy vần. Em ngồi đầu bàn năm.

-          Dạ, thưa thầy, từ .. “khăm khắm”.

-          Hừ, được rồi. Em ngồi bên cạnh.

-          Dạ, thưa thầy, từ .. “thum thủm”.

-          Tên kế tiếp nữa đỏ mặt. Bởi là người ngồi .. đầu gió.

Chia sẻ

-          Anh yêu quư, khi nào anh thành chồng em, em sẽ chia sẻ với anh những nỗi buồn và lo toan.

-          Cảm ơn em yêu. Em thật tốt quá. Nhưng anh có ǵ phải lo và buồn đâu

-          Th́ em đă nói: “Khi nào anh thành chồng em”.

       Bạn tốt

    -          Nam ơi! Tao vừa mất cái thước kẻ có    khắc con rồng ấy rồi!

-          Đứa nào lấy?

-          Không biết!

-          Tao mà vớ được đứa nào th́ nó sẽ biết tay tao.

-          Thôi có đáng bao nhiêu đâu cậu!

-          Th́ vẫn biết thế! Nhưng nó láy trước tao, tao mới tức chứ!

Chùm chuyện 1
Chùm chuyện 2
Chùm chuyện 3
Chùm chuyện 4
Chùm chuyện 5
Chùm chuyện 6
Chùm chuyện 7
Chùm chuyện 8
Chùm chuyện 9
Chùm chuyện 10
Chùm chuyện 11
Chùm chuyện 12
Chùm chuyện 13
Chùm chuyện 14
Chùm chuyện 15
Chùm chuyện 16
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636