Các nhà vô địch cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" tháng thứ 2Quý 3,  Năm 2001
 

Tuần 3
Lương Phương Thảo - PTTH Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Long (280 điểm)

Tuần 2

Tuần 1

 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: Olympia Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636