Chào mừng bạn đến diễn đàn trao đổi Olympia

Chủ Đề Trước

Chủ Đề Kế Tiếp
Thông tin
12345
Thành Viên Gửi
Nội Dung
    Tan Dat  Duong nhu phan thi "tang toc" qua de kiem diem?
 Coi Olympia minh thay "ghet" nhat phan thi nay.Thu nhat,duong nhu no qua de de cac vdv kiem diem.thu hai,do "ngoi sao hi vong",nhung ban da co diem cao o phan thi thu nhat thi so ko tra loi duoc nen ko dam chon ngoi sao hi vong,do do ko kiem diem cao duoc,trong khi do cac ban ko co diem lai co diem cao,va nhu vay sau 2 phan thi chenh lech diem se ko cao.Nhu the se ko cong bang.yeu cau ban to chuc bo ngoi sao hi vong.