Mới có 23 trường báo cáo kết quả xét tuyển bổ sung

Đến chiều qua vụ ĐH mới nhận được báo cáo xét tuyển bổ sung của 23/47 trường ĐH, CĐ. Theo thống kê sơ bộ, các ĐH công lập phía Bắc có điểm tuyển rất cao như: Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Công Đoàn, Văn Hoá…

Đa số các trường công lập đều có điểm xét tuyển bổ sung cao hơn nguyện vọng 1 từ 2 đến 3 điểm. Cá biệt có ngành của ĐH Huế điểm xét tuyển cao hơn nguyện vọng 1 đến 7 điểm. Riêng một vài ĐH, CĐ dân lập phía Nam có số thí sinh nộp hồ sơ thấp (CĐ dân lập Kỹ nghệ chỉ tuyển được hơn 300 thí sinh). Hôm nay, kết quả xét tuyển bổ sung sẽ được Bộ GD&ĐT công bố.Theo lãnh đạo một số trường ĐH tại TP HCM có tình trạng rắc rối trong khi xét tuyển nguyện vọng 2-3 và nảy sinh nguyện vọng bổ sung một phần là do dữ liệu. Nhiều trường đã không chuyển giao dữ liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng nên trường bạn không thể biết thí sinh nào đủ điều kiện. Trước tình hình này nhiều trường đề nghị Bộ GD&ĐT nên yêu cầu các ĐH, CĐ báo cáo việc chuyển đổi dữ liệu nguyện vọng 2-3 cho nhau như thế nào (cả chuyển đi và nhận về). Khi thực hiện điều này, sẽ phát hiện những đơn vị nào giữ lại nguyện vọng 2-3.

(Theo Thanh Niên)

 
Các tin tức khác:
    Chất lượng bài thi ĐH quá kém
    Kết thúc mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2002
    7 trường công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung
    Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1,2,3 nhưng vẫn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ bị đuổi học
    Một số trường ĐH dân lập công bố kết quả xét tuyển NV4
    Cơ chế xét tuyển còn nhiều bất cập đối với thí sinh
    Thêm 6 trường ĐH, CĐ được xét tuyển nguyện vọng bổ sung
    Thêm 4 trường được xét tuyển bổ sung
    Hôm nay, 43 trường ĐH, CĐ nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung NV4
    Tuyển sinh năm 2002: Xét tuyển bổ sung hơn 11.000 chỉ tiêu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636