Lịch phát sóng tháng 10

06/10/2002
- Trần Lục Thanh Tuyền – PTTH Chuyên Hùng Vương – Bình Dương
-  Nguyễn Thị Hương - PTTH Gia Bình I  - Bắc Ninh
-  Bùi Văn Phúc - PTTH Vị Xuyên – Hà Giang
-  Nguyễn Hữu Hùng Trường – PTTH Phú Mỹ - Vũng Tàu

 13/10/2002
-   Phạm Khánh Tâm – PTTH Nguyễn Huệ - Hà Tây
-   Lê Quang Minh – PTTH Lương Đắc Bằng – Thanh Hoá
-   Phạm Thái Sơn – PTTH Hòn Gai - Quảng Ninh
-   Trương Quang Huy – PTTH  Lê Hồng Phong – Thành phố Hồ Chí Minh

20/10/2002
-    Phạm Lê Nguyên – PT Chuyên Hoá – ĐH Khoa học tự nhiên – Hà Nội
-     Mai Anh Dũng – PTTH Trần Hưng Đạo – Gia Lai
-     Phan Thành Nam – PTTH  Lê Văn Chánh – Phú Yên
-      Lê Trọng Cường – PTTH  Kiến An - Hải Phòng

27/10/2002

Thi tháng

Các nội dung khác :
  Lịch phát sóng tháng 11  (11/15/2002 1:49:26 PM)
  Lịch phát sóng tháng 12  (12/6/2002 2:27:43 PM)

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: Olympia Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636