Lịch phát sóng tháng 11

 

03/11/2002
-Trần Ngọc Lưu - Trường PTTH Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kiên Giang
-Hà Duy Giang - Trường PTTH Ninh Giang - Hải Dương
-Nguyễn Tiến Tấn - Trường PTTh Bắc Đông Quan - Thái Bình
-Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Trường PTTH Chu Văn An - Lạng Sơn

10/11/2002
-Nguyễn Ngọc Huân - Trường PTTH Hoàng Văn Thụ - Hà Nội
-Nguyễn Quang Kiên - Trường PTTh Lê Hồng Phong - Phú Yên
-Nguyễn Ngọc Hoàn - Trường PTTH Chuyên tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên
-Nguyễn Chí Công - Trường PTTH Phúc Thọ - Hà Tây

17/11/2002
-Nguyễn Tuấn Nhã - Trường PTTH Bán công Trần Phú - Đà Nẵng
-Trần Thị Xuân Mai -Trường PTTH Hùng Vương - Gia Lai
-Nguyễn Thành Thoại Anh - Trường PTTH Cao Lãnh I - Đống Tháp
-Nguyễn Văn Tài - Trường PTTH Huyện Mường Khương - Lào Cai

24/11/2002

Thi tháng

Các nội dung khác :
  Lịch phát sóng tháng 10  (11/15/2002 1:43:04 PM)
  Lịch phát sóng tháng 12  (12/6/2002 2:27:43 PM)

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: Olympia Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636