Tag: du học sinh làm thêm tại Singapore

Những điều cần biết khi làm thêm tại Singapore

Theo quy định của Bộ Lao động Singapore, sinh viên quốc tế đang theo học tại Singapore sẽ không được phép làm thêm trừ những trường hợp sau.. Hiện nay, du học Singapore đã trở nên khá quen thuộc với