Tiêu chí đánh giá đạt được chứng chỉ EduTrust?

Khi đã đạt được chứng chỉ EduTrust thì quyền lợi về học phí của học sinh (ngoại trừ các phụ phí khác) và chất lượng quản lý của trường cũng như các dịch vụ cung cấp cho học sinh tại trường 

Chứng chỉ này chỉ được cấp cho một Tổ Chức Giáo Dục Tư Thục dựa trên thành tích từ khá cho đến tốt trong các lĩnh vực chính về quản lý và cung cấp dịch vụ giáo dục. Mà cụ thể trong đó là các tiêu chí sau:

Sự cam kết và trách nhiệm của ban quản lý
Quản trị công ty và hành chính
Hệ thống tuyển sinh
Dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ sinh viên
Quy trình đào tạo và thành tích của sinh viên
Bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giám sát và kết quả
Website rõ ràng, thông tin chính xác, đầy đủ

Các trường đã đạt được chứng chỉ EduTrust rồi vẫn có thể bị loại khỏi danh sách các trường đạt EduTrust trước thời gian hết hạn nếu như trường đó không giữ vững được chất lượng. Vì thế để đạt được EduTrust là một quá trình cố gắng giữ vững chất lượng bền bỉ và lâu dài của tổ chức.

Khi đã đạt được chứng chỉ EduTrust thì quyền lợi về học phí của học sinh (ngoại trừ các phụ phí khác) và chất lượng quản lý của trường cũng như các dịch vụ cung cấp cho học sinh tại trường được đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn bởi bộ giáo dục Singapore.

Tuy vậy, EduTrust chỉ bảo vệ quyền lợi về học phí của học sinh (ngoại trừ các phụ phí khác) và đảm bảo về chất lượng quản lý của trường cũng như các dịch vụ cung cấp cho học sinh tại trường chứ không phải chứng nhận bảo đảm đã kiểm định về chất lượng bằng cấp, giảng dạy của trường. Vì thế khi lựa chọn trường học để đăng ký, các gia đình cũng cần tìm hiểu nhiều nguồn để có quyết định chính xác nhất.

Tất cả các trường tư thục ở Singapore chỉ có thể cấp bằng mang tên của trường đến cấp cao nhất là Advanced Diploma, còn các cấp bậc Đại học và Cao học phải liên kết với một trường ở nước ngoài để cấp bằng cho sinh viên. Hình thức này đã được áp dụng thành công tại rất nhiều trường tại Singapore.