Hiểu biết về chứng chỉ EduTrust

Chứng nhận EduTrust này còn được cấp như là một phương tiện cho những tổ chức giáo dục tư có động lực làm tốt hơn để tạo khác biệt cho bản thân bằng cách đạt được những tiêu chuẩn cao.. 

Để tiết kiệm thời gian và công sức chọn trường học chất lượng cho phụ huynh, học sinh cả trong và ngoài nước, từ năm 2010 Hội đồng giáo dục Singapore thành lập và cấp Chứng chỉ Edutrust (trước đây còn gọi là Casetrust) cho các trường tư tại Singapore đã được kiểm định và chứng nhận chất lượng giáo dục.

Theo quy định, tất cả các trường tư tại Singapore bắt buộc phải đăng ký với Hội đồng giáo dục tư để có thể hoạt động tại Singapore. Chứng chỉ EduTrust là chứng chỉ tự nguyện được thành lập bởi Hội đồng giáo dục tư nhân dành cho những tổ chức giáo dục có đủ điều kiện tuyển sinh và giảng dạy học sinh sinh viên quốc tế.

Chứng nhận EduTrust này còn được cấp như là một phương tiện cho những tổ chức giáo dục tư có động lực làm tốt hơn để tạo khác biệt cho bản thân bằng cách đạt được những tiêu chuẩn cao hơn trong các lĩnh vực quan trọng của quản lý và những quy định về các dịch vụ giáo dục.