Thị Nở bây giờ xinh quá

Trường quay S9. Một ngày cuối tháng 09/2002

Bạn Quỳnh Anh ( Lạng Sơn ) tự nhận mình có biệt hiệu là Thị Nở ngày nay. Cả hội trường ồ lên với khám phá mới là Bạn gái của Chí Phèo thời nay xinh quá đi mất.

Các nội dung khác :
  Thảo Vân làm khán giả  (10/28/2002 9:23:58 AM)
  Nhà vô địch sợ ma !!!  (11/14/2002 3:23:18 PM)
  Nhà vô địch tuần thấy đi đường bộ còn vất vả hơn leo núi  (11/14/2002 11:09:34 AM)
  Bạn Chí Công chưa bao giờ sử dụng Internet  (11/14/2002 3:26:51 PM)
  Bạn Nhã đang ở đâu??  (11/18/2002 10:09:28 AM)

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: Olympia Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636