Nhà vô địch sợ ma !!!

Bạn Nguyễn Văn Quý ( vô địch quý I ) tự nhận mình là người rất sợ ma mặc dù bạn í cất tiếng khóc chào đời vào đúng 12h đêm của một ngày mùa hè năm 1985. Thế mới biết không phải cứ sinh ra vào ban đêm là yêu thích bóng tối. Bạn í còn bật mí cho VASC biết là tuy ở nơi Mai An Tiêm lập nghiệp nhưng bạn í cũng chưa bao giờ nhìn thấy biển quê mình.( ??? )

 

 

Các nội dung khác :
  Thảo Vân làm khán giả  (10/28/2002 9:23:58 AM)
  Thị Nở bây giờ xinh quá  (10/28/2002 9:22:30 AM)
  Nhà vô địch tuần thấy đi đường bộ còn vất vả hơn leo núi  (11/14/2002 11:09:34 AM)
  Bạn Chí Công chưa bao giờ sử dụng Internet  (11/14/2002 3:26:51 PM)
  Bạn Nhã đang ở đâu??  (11/18/2002 10:09:28 AM)

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: Olympia Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636