Bạn Chí Công chưa bao giờ sử dụng Internet
Nhật ký trường quay S9 ngày ...tháng ....năm 2002
 

Thật là tiếc cho bạn ấy . Và chúng ta cũng biết rằng còn có rất nhiều bạn học sinh trong cả nước chưa từng có cơ hội tiếp xúc với các hình thức liên kết trong xã hội thông tin ngày nay. Mong sao Nhà nước và địa phương có những biện pháp kịp thời để Internet đến được với mọi đối tượng tiêu dùng trên khắp đất nước hình chữ S này, để những người như bạn Công có thể truy cập và có được những thông tin hữu ích trên con đường chinh phục vinh quang.

Các nội dung khác :
  Thảo Vân làm khán giả  (10/28/2002 9:23:58 AM)
  Thị Nở bây giờ xinh quá  (10/28/2002 9:22:30 AM)
  Nhà vô địch sợ ma !!!  (11/14/2002 3:23:18 PM)
  Nhà vô địch tuần thấy đi đường bộ còn vất vả hơn leo núi  (11/14/2002 11:09:34 AM)
  Bạn Nhã đang ở đâu??  (11/18/2002 10:09:28 AM)

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: Olympia Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636