Tag: hồ sơ visa sinh viên

Những đổi thay quan trọng về chính sách Visa Úc 2016

Kể từ ngày 1/7/2016, visa sinh viên du học Úc sẽ được áp dụng theo Khung visa đơn giản hóa (The simplified student visa framework (SSVF). SSVF được thiết kế để đơn giản hóa quy trình xét duyện..  Chìa khóa