ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI (FTU)

 website: http://www.neu.edu.vn

Được thành lập năm 1956, Trường đại học Kinh tế quốc dân là một Trung tâm lớn và quan trọng trong việc đào tạo, nghiên cứu và tư vấn kinh tế, quản trị kinh doanh.

Trường có đội ngũ 700 giáo viên (16 Giáo sư, 42 Giáo sư cộng tác, 9 Tiến sĩ khoa học, 142 Tiến sĩ triết học, 50 Thạc sĩ, 2 Nhà giáo nhân dân, 21 Nhà giáo ưu tú).

NEU có 13 chuyên ngành: kinh tế phát triển, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng đô thị, thương mại, khách sạn – du lịch, marketing, ngân hàng – tài chính, quản trị dân số và lao động, thống kê, kế toán, toán kinh tế, kinh doanh quốc tế và kinh tế quốc tế, quản trị kinh tế, luật, qui tắc căn bản, tại chức, sau đại học, kinh tế chính trị Mác – Lênin và các khoa quốc phòng.

Hai viện nghiên cứu: viện nghiên cứu kinh tế và phát triển, viện quản trị kinh doanh.

Sáu trung tâm: Trung tâm ngoại ngữ dành cho kinh tế, Trung tâm môi trường, Trung tâm phát triển nông thôn, Trung tâm dân số, Trung tâm tư vấn phát triển việc làm, Trung tâm thông tin kinh tế.

Địa chỉ:

Đại học kinh tế quốc dân

Đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 844. 8693761

Email: htqtneu@hn.vnn.vn

* ĐH Bách Khoa
* ĐH Cần Thơ
* ĐH Đà Lạt
* ĐH Đà Nẵng
* ĐH Duy Tân
* ĐH Giao Thông Vận Tải
* ĐH Hàng Hải
* ĐH Hồng Đức
* ĐH Huế
* ĐH Kinh Tế Quốc Dân
* ĐH Luật
* ĐH Mỏ Địa Chất
* ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp
* ĐH Nông Nghiệp I
* ĐH Ngoại Ngữ & Công Nghệ Thông Tin
* ĐH Ngoại Ngữ
* ĐH Ngoại Ngữ & Tin Học
* ĐH Ngoại Thương
* ĐH Quốc Gia
* ĐH Quốc Gia TPHCM
* ĐH Sân Khấu Điện Ảnh
* ĐH Sư Phạm TPHCM
* ĐH Tài Chính Kế Toán
* ĐH Tây Nguyên
* ĐH Thái Nguyên
* ĐH Thương Mại
* ĐH Thuỷ Lợi
* ĐH Xây Dựng
* ĐH Y
* CD Sư Phạm Nhà Trẻ - Mẫu Giáo
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636