ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI (HUCE)

 

Ngày thành lập: 8/8/1966

Các bằng cấp và thời gian đào tạo:

-        Bằng đại học: 5 năm

-        Bằng cao đẳng: 3 năm

-        Bằng Thạc sĩ: 2 năm

-        Bằng Tiến sĩ: 4 năm

            Các khoa:

-        Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp

-        Khoa Kiến trúc sư

-        Khoa Kỹ sư cầu đường

-        Khoà Kỹ sư cầu cảng

-        Khoa Kỹ sư môi trường

-        Khoa Cơ - Điện

-        Khoa Công nghệ Vật liệu xây dựng

-        Khoa Kinh tế xây dựng

-        Khoa đào tạo sau đại học

-        Viện Xây dựng Kỹ sư xa bờ

-        Trung tâm giáo dục thường xuyên

Đội ngũ giáo viên: 517 người, trong đó có 24 Giáo sư, 46 Giáo sư cộng tác, 13 Tiến sĩ, 141 Tiến sĩ triết học.

Các thông tin khác: HUCE đào tạo Cử nhân về 12 chuyên ngành, Thạc sĩ về 13 chuyên ngành và Tiến sĩ về 22 chuyên ngành.

Địa chỉ:

 HUCE

5 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 844. 8696397

Email: dhxd1@hn.vnn.vn

* ĐH Bách Khoa
* ĐH Cần Thơ
* ĐH Đà Lạt
* ĐH Đà Nẵng
* ĐH Duy Tân
* ĐH Giao Thông Vận Tải
* ĐH Hàng Hải
* ĐH Hồng Đức
* ĐH Huế
* ĐH Kinh Tế Quốc Dân
* ĐH Luật
* ĐH Mỏ Địa Chất
* ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp
* ĐH Nông Nghiệp I
* ĐH Ngoại Ngữ & Công Nghệ Thông Tin
* ĐH Ngoại Ngữ
* ĐH Ngoại Ngữ & Tin Học
* ĐH Ngoại Thương
* ĐH Quốc Gia
* ĐH Quốc Gia TPHCM
* ĐH Sân Khấu Điện Ảnh
* ĐH Sư Phạm TPHCM
* ĐH Tài Chính Kế Toán
* ĐH Tây Nguyên
* ĐH Thái Nguyên
* ĐH Thương Mại
* ĐH Thuỷ Lợi
* ĐH Xây Dựng
* ĐH Y
* CD Sư Phạm Nhà Trẻ - Mẫu Giáo
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636