ĐH QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Website: http://vnuhcm.edu.vn

 

Đại học Bách khoa

Đại học nông - lâm nghiệp

Đại học kinh tế

Đại học kiến trúc

 

1. Đại học Bách khoa

            Được chính thức thành lập tháng 10 năm 1957, và sau nhiều lần đổi tên, sát nhập, hiện nay trường có tên là Đại học Bách khoa.

            Các khoa và trung tâm:

-        Khoa Hóa – Dầu

-        Khoa Xây dựng dân dụng

-        Khoa Công nghệ thông tin

-        Khoa Kĩ thuật điện và điện tử

-        Khoa Địa chất – Dầu

-        Khoa Quản trị công nghiệp

-        Khoa Kĩ sư cơ khí

-        Khoa Đào tạo mở rộng

-        Trung tâm Tin học

-        Trung tâm Vật liệu màu hoá học và chất mài mòn cao cấp

-        Trung tâm Vật liệu mới

-        Trung tâm Vật liệu polime

-        Trung tâm Vật liệu silicat

-        Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và thiết bị công nghiệp

-        Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ xây dựng

-        Trung tâm Bảo trì công nghiệp

-        Trung tâm Hệ thống thông tin địa lí

-        Trung tâm Nghiên cứu hải ngoại

 

2. Đại học nông - lâm nghiệp

           

  Một năm học tại Trường được chia làm 2 học kì. Mỗi học kì dài khoảng 18 tuần.

 

  Các khoa đại học: Khoa Nông nghiệp, Khoa Động vật và thú y học, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Kĩ sư nông nghiệp, Khoa Thuỷ sản, Khoa Kinh tế nông lâm nghiệp, Khoa Chế biến và bảo quản thực phẩm.

 

  Các khoa sau đại học: Khoa Nông nghiệp, Khoa Động vật và thú y học, Khoa Thuỷ sản, Khoa Kĩ sư nông nghiệp.

 

  Ngoài ra, Trường còn có các trung tâm: Trung tâm nghiên cứu thí nghiệm, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm tin học, Trung tâm nuôi tằm.

 

  Trường cấp các bằng: Cử nhân khoa học, Thạc sĩ khoa học và Tiến sĩ. Chương trình giảng dạy đối với bằng Cử nhân khoa học (các ngành Nông nghiệp, Động vật học, Lâm sản, Thuỷ sản, Kinh tế nông nghiệp, Nuôi tằm, Chế biến và bảo quản thực phẩm) là 4 năm rưỡi; Chương trình cho bằng Tiến sĩ thú y học và bằng Cử nhân Kĩ sư nông nghiệp là 5 năm.

 

  Nếu đã có bằng Cử nhân khoa học tại trường thì chương trình học bằng Thạc sĩ khoa học sẽ kéo dài từ 2-3 năm. Còn nếu đã có bằng Thạc sĩ khoa học tại trường thì chương trình học bằng Tiến sĩ sẽ dài 3 năm.

 

  Trường có đội ngũ 400 giáo viên giảng dạy, trong đó 30% có bằng sau đại học và có 6 Giáo sư.

 

            Địa chỉ liên hệ:

Đại học Nông - Lâm nghiệp

Quận Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh

ĐT: 848. 8960711, 8966946

Email: bctuyen@hcm.vnn.vn  lthieu@hcm.vnn.vn

 

 3. Đại học kinh tế

Đại học Kinh tế, thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 9 tháng 7 năm 1996 theo Nghị định 16/CP của Chính phủ.

Trường đào tạo các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản trị kinh doanh, các nhà hành pháp cho các loại doanh nghiệp ở 3 cấp độ: đại học (4-5 năm), Thạc sĩ (2 năm) và Tiến sĩ (2-4 năm).

Trường có 5 lĩnh vực chuyên sâu chủ yếu: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Thống kê - Kinh tế lượng và Tin học. Ngoài ra Trường còn có 18 lĩnh vực chuyên môn khác.

Các khoa phòng đào tạo:

-        Khoa Kinh tế phát triển

-        Khoa Kinh tế chính trị

-        Khoa Quản trị kinh doanh

-        Khoa Kế toán – Kiểm toán

-        Khoa Tài chính đoàn thể và Giao dịch tiền tệ

-        Khoa Tài chính công cộng

-        Khoa Thống kê - Kinh tế lượng – Tin học quản trị

-        Khoa Triết học – Xã hội học

-        Khoa Luật kinh tế

-        Khoa Ngoại ngữ

-        Khoa Đào tạo quân sự và Thể chất

Các khoa quản lí:

-        Khoa đào tạo tại chức

-        Khoa đào tạo sau đại học

Các Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ:

-        Trung tâm dân số và lao động

-        Trung tâm nghiên cứu kinh tế học phát triển

-        Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng kinh tế học

-        Trung tâm dịch vụ việc làm sinh viên

-        Trung tâm tin học

-        Trung tâm ngoại ngữ

-        Trung tâm dịch vụ Kế toán và Kiểm toán

-        Trung tâm đào tạo mở rộng

-        Trung tâm đào tạo dự bị đại học

-        Trung tâm kinh tế học phát triển

-        Công ty in

Địa chỉ liên hệ:

Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh

Đại học Kinh tế

59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, tp Hồ Chí Minh

ĐT: 848. 8295603, 8295299

Email: dhkt.htqt@fmail.vnn.vn

 

4. Đại học kiến trúc

Trường được thành lập ngày 14 – 12 – 1976

Các lĩnh vực đào tạo:

-        Kiến trúc

-        Kế hoạch đô thị

-        Mỹ thuật công nghiệp

-        Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Văn bằng và thời gian đào tạo:

-        Kiến trúc: 5 năm

-        Kế hoạch đô thị: 5 năm

-        Cử nhân Mỹ thuật công nghiệp: 5 năm

-        Kỹ sư dân dụng: 4 năm rưỡi

-        Thạc sĩ Kiến trúc và Kế hoạch: 2-3 năm

-        Tiến sĩ Kiến trúc và Kế hoạch: 4-5 năm

Các khoa: Kiến trúc, Kế hoạch đô thị, Xây dựng, Mỹ thuật, Mỹ thuật công nghiệp.

Các Trung tâm:

-        Văn phòng tư vấn xây dựng

-        Trung tâm nghiên cứu - ứng dụng kiến trúc và xây dựng

-        Trung tâm Thông tin và máy tính

-        Trung tâm định hướng nghề nghiệp

Đội ngũ giáo viên: 1 Giáo sư, 6 Giáo sư cộng tác, 1 Tiến sĩ khoa học, 8 Tiến sĩ triết học, 23 Thạc sĩ.

Địa chỉ liên hệ:

Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh

Đại học Kiến trúc

199 Pasteur, quận 3, tp Hồ Chí Minh

ĐT: 848. 8222748, 8295880

Email: dhkientruc@bdvn.vnd.net

* ĐH Bách Khoa
* ĐH Cần Thơ
* ĐH Đà Lạt
* ĐH Đà Nẵng
* ĐH Duy Tân
* ĐH Giao Thông Vận Tải
* ĐH Hàng Hải
* ĐH Hồng Đức
* ĐH Huế
* ĐH Kinh Tế Quốc Dân
* ĐH Luật
* ĐH Mỏ Địa Chất
* ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp
* ĐH Nông Nghiệp I
* ĐH Ngoại Ngữ & Công Nghệ Thông Tin
* ĐH Ngoại Ngữ
* ĐH Ngoại Ngữ & Tin Học
* ĐH Ngoại Thương
* ĐH Quốc Gia
* ĐH Quốc Gia TPHCM
* ĐH Sân Khấu Điện Ảnh
* ĐH Sư Phạm TPHCM
* ĐH Tài Chính Kế Toán
* ĐH Tây Nguyên
* ĐH Thái Nguyên
* ĐH Thương Mại
* ĐH Thuỷ Lợi
* ĐH Xây Dựng
* ĐH Y
* CD Sư Phạm Nhà Trẻ - Mẫu Giáo
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636