ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

 

Ngày thành lập: 11/11/1977. Trường cung cấp 11 chương trình đào tạo bằng Cử nhân; Trường kết hợp với các trường Đại học khác cung cấp 2 chương trình đào tạo Cử nhân và một số chương trình cấp bằng Tin học và Ngoại ngữ.

Các khoa và Trung tâm :

-        Khoa Sư phạm

-        Khoa Y - Dược

-        Khoa Nông - Lâm nghiệp

-        Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

-        Khoa nghiên cứu cơ sở

-        Trung tâm giáo dục thường xuyên

-        Khoa Mác – Lênin

Đội ngũ giáo viên và nhân viên: 332, trong đó có 230 là trợ giáo, 5,6% là Tiến sĩ, 28,7% là Thạc sĩ, 12% là Tiến sĩ, 11% là Thạc sĩ

Trường đang thực hiện 18 dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 46 dự án cấp trường và 3 dự án được tài trợ bởi nước ngoài.

Địa chỉ:

Đại học Tây Nguyên

567 Lê Duẩn, tp Buôn Mê Thuột, tỉnh Dak Lak

ĐT: 050 – 853507

* ĐH Bách Khoa
* ĐH Cần Thơ
* ĐH Đà Lạt
* ĐH Đà Nẵng
* ĐH Duy Tân
* ĐH Giao Thông Vận Tải
* ĐH Hàng Hải
* ĐH Hồng Đức
* ĐH Huế
* ĐH Kinh Tế Quốc Dân
* ĐH Luật
* ĐH Mỏ Địa Chất
* ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp
* ĐH Nông Nghiệp I
* ĐH Ngoại Ngữ & Công Nghệ Thông Tin
* ĐH Ngoại Ngữ
* ĐH Ngoại Ngữ & Tin Học
* ĐH Ngoại Thương
* ĐH Quốc Gia
* ĐH Quốc Gia TPHCM
* ĐH Sân Khấu Điện Ảnh
* ĐH Sư Phạm TPHCM
* ĐH Tài Chính Kế Toán
* ĐH Tây Nguyên
* ĐH Thái Nguyên
* ĐH Thương Mại
* ĐH Thuỷ Lợi
* ĐH Xây Dựng
* ĐH Y
* CD Sư Phạm Nhà Trẻ - Mẫu Giáo
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636