ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 

Trường đại học Thương Mại là một trường công lập, mở năm 1960. Trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bằng cấp và các chương trình:

 

- Đại học

   + Cao đẳng: 3 năm

   + Cử nhân: 4 năm

 

- Sau đại học: 2 cấp độ:

   + Thạc sĩ: 2 năm

   + Tiến sĩ: 2 năm cho Thạc sĩ về kinh tế và 4 năm cho Cử nhân về kinh tế

 

Trường có 7 khoa:

-        Kinh doanh thương mại

-        Quản trị kinh doanh

-        Khách sạn – Du lịch

-        Thương mại quốc tế

-        Kế toán – Tài chính

-        Sau đại học

-        Tại chức

 

Ngoài 7 khoa trên, Trường còn có một số phòng chức năng khác như: Quản lí giáo dục - đào tạo, nghiên cứu hàn lâm và quan hệ quốc tế, Thư viện…Trường còn có 3 Trung tâm:

-        Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ thương mại

-        Trung tâm nghiên cứu và phát triển thực phẩm

-        Trung tâm Tin học ứng dụng

 

Trong số gần 300 giảng viên, có 11 Giáo sư, 42 Tiến sĩ khoa học, 78 Thạc sĩ kinh tế.

Địa chỉ:

Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 844. 8343219

* ĐH Bách Khoa
* ĐH Cần Thơ
* ĐH Đà Lạt
* ĐH Đà Nẵng
* ĐH Duy Tân
* ĐH Giao Thông Vận Tải
* ĐH Hàng Hải
* ĐH Hồng Đức
* ĐH Huế
* ĐH Kinh Tế Quốc Dân
* ĐH Luật
* ĐH Mỏ Địa Chất
* ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp
* ĐH Nông Nghiệp I
* ĐH Ngoại Ngữ & Công Nghệ Thông Tin
* ĐH Ngoại Ngữ
* ĐH Ngoại Ngữ & Tin Học
* ĐH Ngoại Thương
* ĐH Quốc Gia
* ĐH Quốc Gia TPHCM
* ĐH Sân Khấu Điện Ảnh
* ĐH Sư Phạm TPHCM
* ĐH Tài Chính Kế Toán
* ĐH Tây Nguyên
* ĐH Thái Nguyên
* ĐH Thương Mại
* ĐH Thuỷ Lợi
* ĐH Xây Dựng
* ĐH Y
* CD Sư Phạm Nhà Trẻ - Mẫu Giáo
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636