ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I (HAU)

 

Ngày thành lập: 12/10/1956

Các bằng cấp và thời gian học:

-        Đại học:

+ Cử nhân về kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh nông nghiệp, nông học, bảo vệ thực vật, khoa học về đất đai, quản trị sử dụng đất: 4 năm

+ Cử nhân về thú y, kĩ sư nông nghiệp: 4 năm rưỡi

-        Sau đại học:

+ Thạc sĩ: 2 năm

+ Tiến sĩ: 2-3 năm

Các khoa:

-        Nông nghiệp

-        Chăn nuôi và thú y

-        Quản trị tài nguyên đất và nước

-        Phát triển kinh tế và nông thôn

-        Kĩ sư nông nghiệp

-        Lưu kho và xử lí nông sản

-        Đào tạo giáo viên kĩ thuật

-        Đào tạo sau đại học

-        Đào tạo tại chức

-        Khoa học xã hội và nhân văn

Đội ngũ giáo viên: 482, trong đó có 11 Giáo sư, 45 Giáo sư cộng tác, 9 Tiến sĩ khoa học, 125 Tiến sĩ triết học, 136 Thạc sĩ, 314 Cử nhân.

Địa chỉ:

Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

ĐT: 844. 8276906

Email: Dinhsq@hn.vnn.vn

* ĐH Bách Khoa
* ĐH Cần Thơ
* ĐH Đà Lạt
* ĐH Đà Nẵng
* ĐH Duy Tân
* ĐH Giao Thông Vận Tải
* ĐH Hàng Hải
* ĐH Hồng Đức
* ĐH Huế
* ĐH Kinh Tế Quốc Dân
* ĐH Luật
* ĐH Mỏ Địa Chất
* ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp
* ĐH Nông Nghiệp I
* ĐH Ngoại Ngữ & Công Nghệ Thông Tin
* ĐH Ngoại Ngữ
* ĐH Ngoại Ngữ & Tin Học
* ĐH Ngoại Thương
* ĐH Quốc Gia
* ĐH Quốc Gia TPHCM
* ĐH Sân Khấu Điện Ảnh
* ĐH Sư Phạm TPHCM
* ĐH Tài Chính Kế Toán
* ĐH Tây Nguyên
* ĐH Thái Nguyên
* ĐH Thương Mại
* ĐH Thuỷ Lợi
* ĐH Xây Dựng
* ĐH Y
* CD Sư Phạm Nhà Trẻ - Mẫu Giáo
 

Copyright 2002 by VASC, All rights reserved. Contact us: e-School Webmaster
99 Trieu Viet Vuong, Hanoi, Vietnam. Tel: 84-4-9782235, Fax: 84-4-9780636